Điều kiện trở thành thành viên Vip Uw99

Thành viên Vip Uw99 chia theo 10 cấp độ từ Vip1 đến Vip 10. Điều kiện trở thành thành viên vip uw99 là có tổng tiền nạp tháng tối thiểu từ 20.000.000 VNĐ trở lên

Quyền lợi của thành viên Vip Uw99